Drogi Użytkowniku! Regulamin naszego serwera może w każdej chwili zostać zmieniony. Pamiętaj, że korzystając z naszego serwera akceptujesz regulamin i będziesz stosować się do wszelkich zasad panujących na naszym serwerze.

§1 Obowiązkiem Administratora jest pilnowanie porządku na serwerze. §2 Administrator musi wykonywać polecenia osób z wyższą rangą. §3 Administrator ma obowiązek traktować wszystkich użytkowników jednakowo. §4 Administrator ma obowiązek zakładać kanały według ściśle określonego schematu.

§1 Zakazuje się: podszywania się pod Administrację oraz używania w nickach nazw grup serwerowych. §2 Zakazuje się: reklamowania innych serwerów. §3 Zakazuje się: używania wulgarnych, obraźliwych, faszystowskich nazw. §4 Zakazuje się: ustawiania zdjęć innych użytkowników bez ich zgody, oraz ustawiania zdjęć z wulgarną treścią. §5 Zakazuje się: robienia tzw. multikont, na serwerer dozwolone jest posiadanie maksymalnie dwóch tożsamości. §6 Zakazuje się: mieszania w życie prywatne Administracji.

§1 Zakaz obrażania innych użytkowników. §2 Zakłócanie rozmów jest surowo karane. §3 Zakaz puszczania muzyki na kanałach, które nie są do tego przeznaczone. §4 Zakaz nagrywania rozmów użytkowników. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Użytkownik jest obrażany. §5 Zakaz trollowania, nękania ludzi na kanałach publicznych.

§1 Zakaz nazywania kanału w sposób obraźliwy lub wulgarny. §2 Rangę właściciela kanału może posiadać tylko jedna osoba. §3 Na kanałach prywatnych użytkownicy mają prawo do dyskusji na dowolny temat. §4 Administracja nie ma obowiązku rozstrzygać prywatnych konfliktów użytkowników. §5 Na kanałach prywatnych Administrator ma wstęp wolny bez konkretnego zapowiedzenia wizyty. §6 Zakazuje się nadużywania praw kanałowych: typu kickowanie - rozdawanie rang.

§1 Każdy użytkownik serwera ma prawo do równego traktowania i szacunku. §2 Właściciele kanałów prywatnych mają prawo do wyproszenia każdego użytkownika ze swojego kanału. §3 Właściciele kanałów mają prawo do zmiany hasła i nazwy kanału w każdym momencie. §4 Użytkownicy stosują sie do zaleceń administracji. §5 Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie zdrowego rozsądku i kultury osobistej (wyjątkiem jest tyralnia). .